ශුද්ධ බයිබලය කියවන්න

කිතුදන පුබුදුව

සුපුවත වෙබ් අඩවිය

සුපුවත වෙබ් අඩවිය

සුපුවත් අරණ

[fpalbums id=393125640784901]

අප කිතුනු සංඝය

ඔබ වෙත මෙම වෙබ් වියමන අප ආදරයෙන් පිළිගන්වන්නේ අප අත්දකින්නාවූ ජීවමාන වචනය වූ සමිඳාණන් වහන්සේව බෙදාගැනීමට ඇති පිපාසය නිමිත්තෙනි.

කියවන්න

දේව වචනය කියවන්නෝ – වචනයෙහි සාක්ෂිකාරයෝ වන්න!
මා බලවත් කරන දෙවි පියාණන්වහනසේ තුළ මට සියල්ල කල හැකි බව උන්වහන්සේගේ වචනයෙහි, පිලිප්පිවරුන්ගේ පොතේ 4:13
කියවන්න

සංඝයේ සේවාවන්

  • ජන සන්නිවේදන අංශය
  • ජන වන්දනා අංශය
  • පවුල් සේවා අංශය
  • අපෝස්තලික අංශය
  • ළමා අංශය
  • තරුණ අංශය
  • පුජා සංවිධාන කමිටුව
  • දූත සේවා මණ්ඩලය